Bolesławiec

MODŁOWA 8

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Prowadzimy regularną komunikację autobusową na terenie Powiatu Bolesławieckiego oraz Lwóweckiego. Poza tym część regularnej komunikacji autobusowej przebiega przez teren powiatów takich jak: Złotoryja, Kamienna Góra, Lubań, Jelenia Góra, Zgorzelec, Legnica. Wykonujemy regularną komunikację autobusową zwykłą i pośpieszną. Poza rozkładem jazdy autobusów wykonujemy przewozy turystyczne krajowe i zagraniczne.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
ZBIGNIEWA HERBERTA 9

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
ZWYCIĘSTWA 21A

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
MODŁOWA 8

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej i Wiejskiej Bolesławca w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych. Ponadto przedmiotem działania Spółki jest odpłatne świadczenie usług w zakresie: wynajmu środków transportowych, organizacji parkingu, działalności reklamowej, naprawy autobusów i samochodów ciężarowych

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.